Skip to content

Mensen helpen door te doen waar je goed in bent

20 juni, 2024

Slim samenwerken en gebruik maken van elkaars kracht. Dat is de rode draad in het werk en leven van Henk Woertink. SINC.social helpt hem daarbij.

“Hoe kan ik makkelijk vrijwilligers volgen in hun werk en data veilig bijhouden. Dat waren de uitdagingen in mijn werk toen ik betrokken raakte bij SINC.social. Destijds een start-up met kinderziektes, nu een mooi ontwikkeld digitaal systeem dat me nog steeds dagelijks helpt. Hier in Zwolle werken we veel samen als beroeps- en vrijwilligersorganisaties, in Voor Elkaar Zwolle en binnen Op Orde Zwolle. We werken allemaal met SINC.social. Daardoor kunnen we direct en veilig gegevens uitwisselen: we voldoen aan de AVG én we helpen hulpvragers snel. Elkaar mailen met beveiligde codes is met SINC.social niet meer nodig. Bovendien kunnen we aan anderen, zoals de gemeente, direct inzichtelijk maken wat we doen en wat ons werk oplevert.”

Beroepskrachten en vrijwilligers
“Wij werken in Zwolle veel met vrijwilligers”, legt Henk uit. “Zij krijgen hun eigen toegang tot SINC, op basis van de benodigde training die ze hebben gevolgd. Ook vrijwilligers kunnen al hun privacygevoelige administratie kwijt in het systeem in plaats van op de eigen computer. SINC biedt een dossier voor elke hulpvrager. De vrijwilliger houdt het bij, gebruikt het als naslagwerk en de coördinator heeft op de minuut actuele informatie over de stand van zaken van elk hulptraject.”

Sociale kaart voor ieder mens   Henk Woertink
Nu Henk ook betrokken is bij de opvang van statushouders in Zwolle wil hij ook daar niets liever dan samenwerken in SINC.social. “We hebben een integrale aanpak voor ieder persoon en doen als hulpverleners waar we goed in zijn. In één systeem registreren helpt daarbij. Per persoon leg je vast wie de regie voert en welke organisaties betrokken zijn. Een s
oort sociale kaart voor ieder mens. Daarmee kun je mensen dus nog beter helpen. Waar nodig ondersteun je op alle gebieden van het leven, zoals financiën, dagbesteding, sociale contacten, huisvesting en zingeving. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid met één gezamenlijk doel: een goed leven voor deze hulpvrager.”


Henk Woertink is vanuit zijn eigen bedrijf lokaal in Zwolle en landelijk betrokken bij maatschappelijke initiatieven en innovaties, waarbij inwoners waar nodig worden geholpen op alle vlakken van het leven.

Ook veilig en snel samenwerken met SINC.social?

Neem contact met ons op

 


Terug naar Nieuws